Члан Градског већа за здравство

ДРАГАН СТАЈИЋ
Члан Градског већа за здравство

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 525 745,  525 934
е-маил:dragan.stajic@novisad.com

Рођен 20. августа 1970. године, у Мостару.

Образовање:
− Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
2020. године - Струковне студије из области менаџмента у здравству, одбрањен специјалистички рад на тему „Истраживање организационе структуре и климе здравствене установе“
− Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
2016. године - Одбрањена докторска дисертација “Анализа респираторних поремећаја током спавања код жена са ризичним трудноћама”
2016. године - Лекар субспецијалиста из фертилитета и стерилитета, изабран у звање асистента Медицинског факултета, Универзитета у Новом Саду.
− Положен испит из уже специјализације из фертилитета и стерилитета
2001-2007. Магистарске студије, одбрањена магистарска теза „Утицај животне средине на психосоцијални и медицински аспект менопаузе“
1998-2003. Специјалистичке студије - Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
1991-1997.  Основне студије медицине - Доктор медицине

− Средња медицинска школа “Др Анте Јамницки”, Мостар
− Основна школа “Ристо Пророковић”, Невесиње

Радно искуство:
Клинички центар Војводине  Клиника за гинекологију и акушерство
Лекар на специјализацији из гинекологије и акушерства, волонтерска специјализација (1998-2003) 
Лекар специјалиста гинекологије и акушерства, од 2003. године
Шеф одсека за пријем и тријажу трудница, од 2011. године
В.Д. Управника Клинике за гинекологију и акушерства, од 2012. године
Субспецијалиста из области Фертилитета и стерилитета од 2016. године
Шеф Одсека порођајних и акушерских операционих сала, од 2020. године

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
Асистент на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, Катедра за гинекологију и акушерство од 2016. године
Доцент на Медицинском факултету, изабран у звање на Катедри за гинекологију и акушерство у Новом Саду 2022. године                      

Пројекти и клиничке студије:
Покраијински секратаријат за науку и технолошки развој АП Војводине: Утицај респираторних поремећаја током спавања на ток и исход ризичних трудноћа, (2009/2010), учесник у пројекту
Клиничка студија „Проспективна, једноструко слепа,рандомизована студија фазе ИИИ за процену безбедности и ефикасности Фибринског лепка Грифолс (ФС Грифолс) као додатка хемостази у току отворене операције меког ткива“ ИГ1103 (2014/2015)

На место члана Градског већа Новог Сада за здравство изабран је у септембру 2020. године.

Говори руски и енглески језик.
Ожењен, отац два сина.