Важни телефони

Градске службе:
Градска кућа (Служба извршних органа Града Новог Сада)
Телефон: (021) 480-77-77

Отворена канцеларија (за жалбе грађана):
Лично: Нови Сад, Трг слободе 1
Радно време: од 07.30 до 15.30 часова
Телефони: (021) 526-127, (021) 480-77-91, (021) 480-77-92
Имејл: gradonacelnikns@novisad.rs

Заштитник грађана Града Новог Сада http://zastitnikgradjana.novisad.rs/sr
Лично: Нови Сад, Војвођанских бригада 17
Понедељак - петак од 9.00 до 14.00 часова
Телефон: (021) 420-211
Факс: (021)420-211
Поштом: Локални омбудсман Града Новог Сада, 21101 Нови Сад, Војвођанских бригада 17
имејл: lokalni.ombudsman@novisad.rs

Скупштина Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/ 
Нови Сад, Жарка Зрењанина 2
Телефон: (021) 488 -27 – 00

Лице за заштиту података о личности Града Новог Сада:
Данило Дурутовић
Имејл: danilo.durutovic@novisad.rs
Телефон: (021) 526 970

192 Полиција хитни позиви

Телефон Националне дечије линије Србије:116111

https://cuvamte.gov.rs/

Дечија линија је анониман и поверљив сервис чија је сврха телефонско саветовање, информисање и едукација. У случају потребе за другом врстом комуникације или потребе за неком специфичном информацијом можете нам и писати путем контакт форме на почетној страници или на kontakt@cuvamte.gov.rs.

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету: 19833

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, при Министарству трговине, туризма и телекомуникација,први, и за сада једини, институционални механизам у региону који се бави превенцијом и реаговањем на угрожавање деце у дигиталном окружењу, пружајући могућност грађанима да се бесплатно обрате на број телефона 19833 или путем онлајн платформе Паметно и безбедно: https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 

СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима Министарства просвете

No mobbing –СОС телефон против злостављања на послу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова 0800 – 300- 601

193 Ватрогасци хитни позиви

194 Хитна помоћ

Клинички центар Вojводине www.kcv.rs
Нови Сад, Хајдук Вељкова 1-9
Централа:  48 434 84
Имејл: uprava@kcv.rs

Институт за здравствену заштиту деце и омладине (Дечја болница) https://www.izzzdiovns.rs/
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10
Телефон: 48 804 44

Дом здравља „Нови Сад“ https://dzns.rs/
Нови Сад, Булевар цара Лазара 7
Телефон директора: 4879-020, факс 466-297
Имејл: menadzment@dzns.rs
Објекти Дома здравља: https://dzns.rs/objekti/
Контакт центар: 4879-000

Саветници за заштиту права пацијената на територији Града Новог Сада:
Сандра Гаврић-Вебер,  Михајло Кнези и Марија Башкало
Нови Сад, Градска кућа, Трг слободе број 1
Телефон: 480-7777, локал 130
Имејл: mihajlo.knezi@novisad.rs sandra.gavric@novisad.rs marija.baskalo@novisad.rs

Апотекарска установа „Нови Сад“ - На основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, Град Нови Сад и здравствена установа Апотека „БЕНУ“ Београд 28. јуна 2019. године  потписали су Уговор о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, на период од 15 година.

Дежурне апотеке на територији Града Новог Сада

Апотека „Бену“
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 9
Телефон: 064/844-1806, (021) 6610-155
Имејл: nsbulevar409@benuapoteka.rs
Радно време: 00:00 - 24:00

Апотека „Тилиа“
Нови Сад, Булевар ослобођења 3A
Телефон: (021) 443857
Радно време: 00:00 - 24:00

Испоставе МУП-а на територији Града – шалтери за грађане

Нова шалтер сала МУП-а
Нови Сад, Сремска 1
Заказивање термина за личну карту, путну исправу (пасош) или заједно за личну карту и путну исправу путем портала Еуправа: https://euprava.gov.rs/usluge/6667

Шалтер сала МУП-а ,
Булевар Ослобођења 143, код Моста слободе
(подношење захтева и издавање нових пасоша и личних карата)
телефон: (021) 488 53 98

Полицијска испостава, Шалтер за грађане
Булевар Kраља Петра I 11
(пријава, одјава, регистрација возила, регистрације оружја, подношење захтева и издавање нових пасоша и личних карата итд)
Заказивање термина за личну карту, путну исправу (пасош) или заједно за личну карту и путну исправу путем портала Еуправа: https://euprava.gov.rs/usluge/6422?
канцеларија бр. 12
Телефон: (021) 488 40 00

Радно време свих шалтер сала у Новом Саду, радним данима, од 7 до 20 часова. Суботом су отворене шалтер сале на Булевару краља Петра Првог 11 и на Булевару ослобођења 143, у интервалу од 7.30 до 15.30 часова.

САОБРАЋАЈ (ЈГСП)

Ред вожње (градски и приградски) (021) 527-399

Диспечер (021) 48-96-687

Међумесни и међународни саобраћај
Ред вожње у међумесном, међународном превозу и резервације карата у међумесном саобраћају (06:00-22:40) (021) 444-022
Резервације карата у међународном саобраћају (063) 538-193
Отправник - ред вожње у међумесном, међународном саобраћају (22:40-06:00) (021) 446-699

Железничка станица Нови Сад – (021) 443-200, 443-199, 6338-741

Србија воз - национална компанија за железнички превоз путника https://srbijavoz.rs/ 

Kонтакт телефон: 011 360 28 99 или  путем мејла  putnik.info@srbvoz.rs

На сајту https://www.polazak.rs/sr/ можете наћи поуздану и комплетну базу редова вожње.