Члан Градског већа за културу

ДАЛИБОР РОЖИЋ
Члан Градског већа за културу

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 421 110
Факс: +381 21 526 732
e-mail: dalibor.rozic@novisad.rs

Рођен  21. октобра 1976. године

Образовање:
Дипломирао на Филозофском факултету  Универзитета у Новом Саду на Катедри за историју 2003. године где је стекао звање професор историје. На истом факултету 2012. године стиче звање мастер историчар.

Професионално искуство:
- 2003 – 2004.  Филозофски факултет у Новом Саду, Семинар за историју сарадник - волонтер;
- 2004 –2008. Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад – професор историје;
- 2008 – Покрајинска влада, Покрајински секретаријат за културу, јавно  информисање и односе с верским заједницама– самостални стручни сарадник – инспектор за област културе;
- 2008 – 2011. Председник Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада;
- 2013. члан Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине;
- члан Савета за културу Скупштине Града Новог Сада;
- члан Савета за јавни ред, мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада;
- председник Савета за статутарна питања и локалну самоуправу Скупштине Града Новог Сада;

Познавање енглеског и руског језика.
Ожењен је и отац троје деце.