Чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност

МИРА РАДЕНОВИЋ БОЈИЋ
Чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 525 745,  525 934
e-mail: mira.radenovic@novisad.rs

Рођена 13. фебруара 1986. године у Сремској Митровици.

Образовање:
Матурирала 2005. године у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду на природно-математичком смеру. Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2010. године -  Департман за хемију биохемију и заштиту животне средине, на смеру: Инжењер за контролу квалитета и менаџмента животне средине. Мастер студије  завршила 2012. године на истом факултету, на смеру Инжењер за контролу квалитета и менаџмента животне средине са просечном оценом у току студирања 9,63. Докторске академске студије – заштита животне средине на Природно-математичком факултету у Новом Саду уписала 2015. године.

Мастер курс: „Модерно управљање отпадом и отпадним водама у насељима“ у организацији Регионалног центра за заштиту животне средине у источној Европи (REC) и фондације Вили Брант (FWB) у сарадњи са Владом Републике Италије и Универзитетом у Новом Саду (2011-2012.)

Радно искуство:
Прво радно искуство стекла као приправник-извршилац за заштиту животне средине у Првом удружењу за екологију и заштиту од дејства ватре „ ЕcoFire“  у Новом Саду (2010-2011. година).

Пет година радног искуства у ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад:
- Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине (2011-2014. године)
- Лице одговорно за управљање отпадом у предузећу (2014-2016. године)

Члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине (2016-2020. године)
Члан заједничког консултативног одбора Комитета Региона Европска Унија-Република Србија (2016-2020.године)

Председница је међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и Општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Жабаљ и Србобран (од 2018. године)

Говори енглески и шпански језик. Служи се немачким језиком.