Месне заједнице у Новом Саду

Месне заједнице, председници савета месних заједница, адресе и телефони

 1. „Житни трг“ - Радојка Јоканић, Нови Сад, Димитрија Аврамовића 8, mzzitnitrg@gmail.com, 452-029;
 2. „Стари град“ - Кристина Жарић, Нови Сад, Краља Александра 1mesnazajednicastarigrad@gmail.com, 451-526;
 3. „Прва војвођанска бригада“ - Сандра Жепинић, Нови Сад, Димитрија Аврамовића 8, (ускоро у Војвођанских бригада 17), ivana.mz1vb@gmail.com; 6614-479;
 4. „Соња Маринковић“ - Лазар Павловић, Нови Сад, Кеј жртава рације 4, sonjamarinkovic.ns@gmail.com, 457-538;
 5. „Лиман“ - Драгољуб Перковић, Нови Сад, Драге Спасић 1, mesnazajednicaliman@gmail.com, 455-098;
 6. „Бошко Буха“ - Бранислав Јововић, Нови Сад, Фрушкогорска 8, mzboskobuhans@gmail.com, 450-820;
 7. „Лиман III“ - Хана Љиљак, Нови Сад, Народног фронта 46, liman3mz@gmail.com, 6365-280;
 8. „Острво“ -  Душан Пенезић,Нови Сад, Народног фронта 71, mzostrvo@gmail.com, 466-430;
 9. „Иво Андрић“- Александра Тадијин, Нови Сад, Бановић Страхиње 20, mzivoandric@gmail.com, 6364-199;
 10. „Вера Павловић“ - Војислав Јоксовић, Нови Сад, Гогољева 1, mzverapavlovic@gmail.com, 543-119;
 11. „7. јули“- Зора Пурић, Нови Сад, Цара Душана 27, mz7juli@gmail.com; 6364-263;
 12. „Јужни Телеп“ -  Драган Косовац, Нови Сад, Јаношикова 1а, mzjuznitelep@gmail.com, 505-646;
 13. „Братство Телеп“ -  Александар Илић, Нови Сад, Илариона Руварца 18/а, mzbratstvo@gmail.com; 6394-242;
 14. „Никола Тесла – Телеп“ - Марија Пајовић, Нови Сад, Гери Кароља 5, mznikolatesla@gmail.com, 6394-296;
 15. „Гаврило Принцип“ - Јован Драгић, Нови Сад, Бул. Јована Дучића 3, mzgavriloprincip@mts.rs, 400-915;
 16. „Бистрица“ -  Вукашин Миловић, Нови Сад, Браће Дроњак 11, mzbistrica@gmail.com, 402-484;
 17. „Адице“ - Василија Бојић, Нови Сад, Симе Шолаје 2а mesnazajednicaadice@open.telekom.rs, 6506-755;
 18. „Југовићево“ -Ђуро Шушњар, Нови Сад, Тараса Шевченка 1, mzjugovicevo@gmail.com, 512-310;
 19. „Раднички“ - Јован Војновић, Нови Сад, Браће Могин mzradnicki@gmail.com; 512-190;
 20. „Детелинара“ Радојица Граовац Нови Сад, Браће Поповић 4, mzdetelinara@gmail.com, 512-359;
 21. „Народни хероји“ Ранка Малешевић Нови Сад, Мајевичка 2б, mesnazajednicanarodniheroji@gmail.com; 6613-336;
 22. „Омладински покрет“ - Чедо Громилић, Нови Сад,Омладинског покрета 11 mzopokret@gmail.com, 444-826;
 23. „Сава Ковачевић“ - Вања Момчиловић,Нови Сад, Саве Ковачевића 15, mzsavakovacevic@gmail.com, 444-980;
 24. „Дунав“ - Милан Илић, Нови Сад, Београдски кеј 19 а, mzdunav@gmail.com, 525-486;
 25. „Подбара“ - Срба Јанков, Нови Сад, Косовска 41, mzpodbara@gmail.com; 529-727;
 26. „Слана бара“ - Ненад Ердељан, Нови Сад, Ченејска 54, mzslanabara1@gmail.com, 6413-564;
 27. „Клиса“ - Драган Хемoн, Нови Сад, Савска 27 mzklisa@gmail.com 6414-453;
 28. „Видовданско насеље“ - Драго Стојичић, Нови Сад, Др Јована Андрејевића 2а, mzvidovdansko28@gmail.com, 6414-723;
 29. „Салајка“ - Маја Матић, Нови Сад, Шајкашка 26, mzsalajka@gmail.com, 446-010;
 30. „Шангај“ - Саша Китановић, Нови Сад, Улица VIII бр. 8, mzajednicasangaj@gmail.com; 6520-152;
 31. „Сајлово“ -  Дејан Латиновић, Горње Сајлово 37, mzsajlovo@gmail.com, 452-558;

  Напомена: Месна заједница „Прва војвођанска бригада “  је  измештена из објекта и привремено је  на адреси  Месне  заједнице „ Житни трг “. Месна заједница "7. јули" је пресељена на нову адресу, Цара Душана 27. Такође, Месна заједница „Салајка “  је, због радова у објекту,  измештена из објекта и привремено је на адреси  Месне  заједнице „ Видовданско насеље“,  као и Месна заједница  „Подбара“ која  је такође привремено измештена и биће до завршетка радова  на адреси  Месне  заједнице „ Дунав “
   

 32. „Петроварадин“ - Дражен Малобабић, Петроварадин, Чајковског 1а, mz.petrovaradin@gmail.com, 6433-000;
 33. .„Сремска Каменица“ - Доналд Божић, Сремска Каменица, Марка Орешковића, 1а mzkamenica@gmail.com, 462-984;
 34. „Буковац“ - Зоран Сладојевић, Буковац, Карађорђева 76,  mzbukovac@gmail.com, 826-022;
 35. „Лединци“ - Страхиња Станковић, Лединци, Змај Јовина 19, ledincimz@gmail.com, 2986-007;
 36. „Стари Лединци“ - Тијана Марјановић, Стари Лединци, Вука Караџића 98,  mzstariledinci@gmail.com, 2986-140;
 37. „Каћ“ - Остоја Дринић Каћ, Краља Петра I  2, mzajednicakac@gmail.com, 6213-034;
 38. „Будисава“ - Јасна Даничић, Будисава, Војвођанска 104,  mzbudisava@gmail.com; 719-235;
 39. „Ковиљ“ - Сања Самочета Ковиљ, Лазе Костића 70, mzkovilj@open.telekom.rs; 2988-005;
 40. „Руменка“ - Момир Мишковић, Руменка, Војвођанска 19, mz.rumenka@novisad.rs; 6216-017;
 41. „Кисач“ - Јан Возар Кисач, Словачка 10, mbmzkisac@gmail.com, 827-063;
 42. „Степановићево“ - Млађан Бига, Војводе Степе Степановића 112, mz.stepanovicevo1@gmail.com; 717-054;
 43. „Ветерник“ - Јасмина Ракић, Ветерник, Иве Лоле Рибара 1а, mesnazajednicaveternik@gmail.com, 821-050;
 44. „Футог“ - Зоран Црепуља Футог, Цара Лазара 42, mzfutog@gmail.com, 895-077;
 45. „Бегеч“ - Милан Татић, Бегеч, Краља Петра I  31, mz_begec@open.telekom.rs, 2998-021;
 46. „Ченеј“ - Милош Вилотијевић, Ченеј, Вука Караџића 289, mzcenej@gmail.com, 714-012;
 47. „Пејићеви салаши“ – „Немановци“ , Зоран Подунавац, Ченеј, Пејићеви салаши, 33 6414-121;