Јавна предузећа

03.06.2009 - 15:25
www.spens.rs Јавно предузеће ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ Нови Сад Јавно предузеће ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ...
03.06.2009 - 15:06
www.nsurbanizam.rs ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад 21 000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 телефони:...
03.06.2009 - 08:03
Јавно градско саобраћајно предузеће " Нови Сад " Футошки пут 46, 21 000 Нови Сад www.gspns.rs ЦЕНТРАЛА ЈГСП: 021/48-...