Отворена канцеларија

ОДСЕК ЗА УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОТВОРЕНУ КАНЦЕЛАРИЈУ

Отворена канцеларија је место где се разговара о проблемима грађана. То је место где се у циљу побољшања услова живота, сваки проблем Новосађана саслуша са искреним разумевањем и на њега реагује брзо и ефикасно, у складу са овлашћењима...

Одсек за управни поступак и отворену канцеларију конципиран је тако да се његовим радом остварује непосредан контакт и користан дијалог између грађана и Града, у циљу подизања стандарда у области пружања услуга и повећања нивоа јавног учешћа у животу Града.

Одсек за управни поступак и отворену канцеларију обавља послове пријема странака, припреме и обраде материјала у вези са пријемом странака, проучавање захтева и непосредну примену законских и других прописа ради решавања захтева странака, координира сарадњу између градских управа, јавних и комуналних предузећа, како би грађани лакше и брже остварили своја права и заштитили правни интерес.

У Отвореној канцеларији спремни смо да саслушамо, одговоримо и реагујемо на сваки проблем грађана, јер само искреним разумевањем и посвећеношћу, ближи смо заједничком циљу - разумевању потреба наших грађана и тежњи ка променама које ће допринети бољем животу у Граду.

Шеф одсека: Љиљана Марковић, дипл. правник
Адреса: Градска кућа, Трг слободе број 1, 21000 Нови Сад
Радно време: од 07,30 до 15,30 часова
Телефони: 021/526-127
021/480-77-91
021/480-77-92
E-mail: gradonacelnikns@novisad.rs