Писарнице Нови Сад

Писарница

Трг Слободе 1, Нови Сад
тел: 480 7777

Пријемне канцеларије Нови Сад

Лиман
Народног фронта 53
тел: 6367 677


Подунавље
Стевана Хладног 1
тел:6395 055


Славија
Шајкашка 26
тел: 6337 411


Слана бара
Ченејска 54
тел: 6 413 564

Месне канцеларије насељена места

Петроварадин
Чајковског 1а
тел: 6 431 306
 

Сремска Каменица
Трг Краља Петра I 1
тел: 461 122


Буковац
Карађорђева 76
тел: 826 011


Лединци
Змај Јовина 19
тел: 886 007


Стари Лединци
Вука Караџица 98
тел: 2986 767


Каћ
Краља Петра I 2
тел: 6213 031


Будисава
Војвођанска 104
тел: 79 011


Ковиљ
Лазе Костића 70
тел: 2988 031


Руменка
Војвођанска 19
тел: 6216 011


Кисац
Словачка 10
тел: 827 011


Степановићево
Војводе Степе Степановића 112
тел: 717 051


Ветерник
Иве Лоле Рибара 1а
тел: 821 015


Футог
Цара Лазара 42
тел: 895 395


Бегеч
Краља Петра I 31
тел:  898 021


Ченеј
Вука Караџића 289
тел: 714 340


Пејићеви салаши
Немановци Пејићеви салаши 33
тел: 6414 121