Члан Градског већа за саобраћај и путеве

проф. др АЛЕКСАНДАР БУЛАЈИЋ
Члан Градског већа за саобраћај и путеве

Aдреса: Трг слободе 1, 21 000 Нови Сад, Србија
Број телефона : +381 21 480 78 35
e-mail: aleksandar.bulajic@novisad.rs

Рођен 13. августа 1980. године у Осијеку, у Републици Хрватској. Одрастао у селу Јагодњак, општина Бели Манастир - Барања, где је завршио основну школу 1994. године.

Школовао се у Војној гимназији у Београду и на Војној академији РВ и ПВО (радарска специјалност - контрола ваздушног простора, ваздушни саобраћај) у Београду. Након завршетка Војне академије, у октобру 2002. године, уписује постдипломске студије на Департману за саобраћај Факултета техничких наука, на Универзитету у Новом Саду. У мају 2008. године успешно је окончао наведене студије и одбранио магистарски рад.

У периоду од 2011. до 2016. године, радио је на изради докторске дисертације, на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за саобраћај. У новембру 2016. године одбранио докторску дисертацију и стекао научно звање доктор техничких наука из области саобраћајног инжењерства.

Као официр Војске Србије радио је, у периоду од 2002. до 2015. године, и то: пет година радног искуства на командним дужностима и осам година на пословима логистике и одржавања.

Од 2015. године, ради у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду као руководилац студијског програма друмски саобраћај, прво на радном месту предавача, а од 2017. године добија избор у звање професора струковних студија за ужу научну област саобраћајно инжењерство. Био је ментор на преко 40 завршних, специјалистичких и мастер радова. Као аутор или коаутор објавио је и презентовао преко 50 радова на стручним и научним симпозијумима у земљи и иностранству, као и у водећим домаћим и часописима са SCI листе из области безбедности саобраћаја и превенције саобраћајних незгода. Учествовао је у неколико студија и пројеката од локалног и међународног значаја у области безбедности саобраћаја.

Последњих неколико година активно учествује као организатор, члан међународног програмског одбора на међународним симпозијумима и конференцијама: Превенција саобраћајних незгода, Безбедност саобраћаја у локалној заједници и Безбедност друмског саобраћаја и транспорта.

Отац два сина.