Члан Градског већа за привреду

МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ
Члан Градског већа за привреду

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 421 110
Факс: +381 21 526 732
e-mail: milorad.radojevic@novisad.rs

Рођен 6. јануара 1976. године у Врбасу, завршио Гимназију у Врбасу, а затим пољопривредни факултет (агроекономски смер) у Новом Саду.
Од 2006. године запослен у Регионалној привредној комори Нови Сад, прво на позицијама стручног сарадника у Центру за пољопривреду и Центру за маркетинг, информисање и сајмове, а од 2012. године на позицији директора Коморе.

Од 2016. године члан Градског већа за привреду.

Учествовао на великом броју пројеката који се финансирају из фондова ЕУ.

Служи се енглеским језиком.

Ожењен, отац троје деце.