Пројекти

03.06.2021 - 15:13
У оквиру Interreg ADRION програма, финансираног из ERDF и IPA II, одобрена су средства за реализацију пројекта „Интегрисане...
18.12.2019 - 11:37
Градској управи за социјалну и дечију заштиту је у оквиру програма подршке ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за...
18.12.2019 - 11:33
У оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 одобрена су средства за реализацију пројекта...
18.12.2019 - 11:29
Град Нови Сад се налази међу локалним самоуправама којима је додељена техничка помоћ у оквиру друге комопоненте Exchange5...
18.12.2019 - 08:55
Пројекат представља допринос смањењу неједнакости и унапређењу социјалне и економске инклузије Рома у Новом Саду и омогућава...
18.12.2019 - 08:50
Идеја пројекта GReENERGY је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање побољшања енергетске...
17.12.2019 - 16:20
Активности на пројекту URBAN-PREX су усмерене на праћење и прогнозу појаве и интензитета падавина и поплава у градским срединама...
17.12.2019 - 16:18
Град Нови Сад и Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја потписали су 29. маја 2013. године Меморандум о...
17.12.2019 - 16:16
Пројекат је реализован у партнерству Центра за производњу знања и вештина као носиоца пројекта и Центра за социјални рад Града...
17.12.2019 - 16:14
Пројекат партнерске сарадње организација из три државе – Културног центра „Младост“ из Футога (Србија),...