Жалбена комисија

Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се утврђује општи управни поступак.

Преседник комисије:
доц. др Зоран Лончар, доктор правних наука

Чланови комисије:
Бранислава Галић, дипл. правник

Сања Завртаник-Парошки, дипл. правник

Михајло Кнези, дипл. правник

Славка Дукић, дипл. правник