Члан Градског већа за управу, прописе и урбанизам

МИЛОВАН АМИЏИЋ

Члан Градског већа за управу, прописе и урбанизам
Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 525 850, 425 802

e-mail:  milovan.amidzic@novisad.rs

Рођен  28. новембра 1981. године у Јајцу, завршио основну школу „Ђура Јакшић“ у Каћу, затим гимназију „Светозар Марковић“ у Новом Саду. Дипломирао на Правном факултету у Новом Саду 2008. године на смеру унутрашњих послова, а 2011. године на Правном факултету у Новом Саду одбранио мастер рад на тему „Уговори о кредиту са наменом“ из предмета банкарско право.

Радно искуство:
„Агрокоп“ АД Нови Сад (2008-2010. године) самостални стручни сарадник за опште и правне послове
„Фертил“ ДОО Бачка Паланка (2010-2012. године) руководилац службе општих и правих послова
Градска управа за опште и правне послове (2012-2016. године) вд заменик начелника
ЈКП „Зоохигијена и ветерина“ Нови Сад (2014-2015. године) председник надзорног одбора
Служба за заједничке послове Града Новог Сада (2016-2017. године) шеф службе
ЈКП „Стан“ Нови Сад (2017-2018. године) вд директор
ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад (2018-2019. године) вд директор
ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад (2019-2020. године) директор
Положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.
Политичко опредељење: Српска напредна странка ГО Нови Сад

Ожењен, отац двоје деце.