Чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције

АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ
Чланица градског већа за буџет, финансије и инвестиције
Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: 021 525 863, 021 525 747
e-mail: adrijana.mesarovic@novisad.rs

Рођена је у Новом Саду 1981. године, где и данас живи и ради. Основно, средње и високо образовање завршила је и стекла у свом родном граду, у Новом Саду. Као мастер економије своје професионално усмерење посветила је раду у области банкарства, финансија, рачуноводства, пореске политике, економије, финансијског реструктурирања и консолидације пословања у предузећима са приватним капиталом и јавним предузећима.

Паралелно, похађајући гимназију у Новом Саду, завршила је и школу у Великој Британији у граду Саутемптону. Завршила је више специјализованих обука највишег нивоа стручног оспособљавања из информатике. 

По завршетку студија, радни век започела је у породичној компанији, где је провела две године. Након тога, радила је годину дана у сектору маркетинга иностране компаније.

Десетогодишњу каријеру у банкарском сектору започела је 2008. године, најпре као асистент менаџер за пројектно финансирање и документарне послове са великим клијентима у Одељењу за девизне аранжмане у Дирекцији за пословне аранжмане у Сектору за корпоративно банкарство, а затим као асистент менаџер односа са корпоративним клијентима у Одељењу за динарске аранжмане у Дирекцији за пословне аранжмане у Сектору за корпоративно банкарство. Са стажом на радном месту сарадника у Одељењу за велика предузећа у Сектору за рад са привредом започиње 2010. године. 

Као виши самостални стручни сарадник у Одељењу за велика предузећа, у Сектору за рад са привредом радила је дужи временски период, након чега је постављена за шефа истог Одељења. Том приликом обављала је све банкарске послове у вези са великим клијентима, као и све друге послове из делокруга рада Сектора, према утврђеним процедурама банке, те Народне банке Србије.
Била је члан више стручних тела и радних група у вези са реализацијом пројеката у креирању нових банкарских производа и њихову измену, вршила контролу спровођења пословне политике, радила на сачињавању интерних упутстава и процедура за рад. Рад се заснивао и на уској сарадњи и извештавању Народне банке Србије.

Поред наведеног, као помоћник повереника банке, провела је пет година на пословима спровођења стечајног поступка над банком. Сарадња са министарствима Републике Србије за ресор финансија и ресор привреде била је саставни део делокруга рада.
Вишегодишње искуство има у раду на финансијској консолидацији привредних друштава. Поседује велико искуство и у области сачињавања бизнис, инвестиционих и пословних планова и планова финансијске консолидације предузећа.

Двогодишње искуство има у изради извешатаја економско – финансијског вештачења за потребе вођења судских поступака пред привредним и основним судовима, као и другим поступцима медијације и дужничко – поверилачких поравнања.

2014. године била је део Радне групе Града Новог Сада која је радила на стручним пословима санације и финансијске консолидације више градских јавно комуналних предузећа.
2018. године постављена је на место помоћника Градоначелника Новог Сада, где се у највећој мери бавила пројектима привлачења инвестиција, координирања између Града Новог Сада и других домаћих и страних компанија, пројектима јавно – приватног партнерства и консолидацији јавних и јавно комуналних градских предузећа.

Део је радног тела Градоначелника за реализацију поступка реконструкције објекта Спортског и пословног центра Војводина, као и пројекта од посебног значаја, пројекта изградње новог моста – обилазнице око Новог Сада. Члан је Радне групе Града Новог Сада за имплементацију Smart city и део тима за израду Акционог плана Green city у сарадњи са Европском банком за обнову и развој. Именовано је лице испред Града Новог Сада за реализацију пројеката у оквиру Програма Србија 2025. У оквиру Тима за инвестиције Града Новог Сада именована је на место председника, у оквиру ког са још седам чланова из јавног сектора ради на стратешким пројектима за развој Града.

Била је учесник више различитих конференција и панела на тему реализације пројеката јавно – приватног партнерства у Републици Србији и свету.

Током непуних 15 година радног искуства, како у приватном сектору и сектору банкарства, тако и у јавном сектору Града Новог Сада, стекла је значајно искуство у области економије и финансија, као и у процедурама неопходним за реализацију најзначајнијих пројеката у оквиру којих значајан удео имају међународни пројекти.