Kancelarija za starije osobe

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину, а у складу са потребама, укупан износ средстава на име социјалне и дечије заштите у односу на 2023. годину је већи за 311.059.351,78 динара.

У даљем тексту се наводе приоритетна права и услуге у оквиру Градске управе за социјалну и дечију заштиту, као и средства обезбеђена за исте у 2024. години:

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, Град Нови Сад у 2023. години је обезбeдио:   

Канцеларија за приступачност обавља послове који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Новог Сада.

Делокруг рада Канцеларије обухвата: реализацију усвојених циљева стратегије и акционог плана приступачности, правне послове у области приступачности, решавање по захтевима за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, додатну социјалну подршку детету и ученику кроз сарадњу са Комисијом за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорна комисија).

Ради добијања правног савета можете се обратити Бироу за пружање правне помоћи Града Новог Сада.

Адреса: Улица Војвођанских бригада бр. 17, I спрат, канцеларије 1-5.

Телефон (централа): 021/ 524 – 221 и 524 – 651

в.д. директор Гордана Моравски
в.д. заменик директора Чедомир Шкорић

У Бироу за пружање правне помоћи, као посебној организацији, обављају се послови пружање правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права и интереса путем:

Домски смештај:

У оквиру домова за пензионере Геронтолошког центра „Нови Сад“, пружају се следеће услуге:

Смештај:
Дом Лиман, Фрушкогорска улица број 32, Нови Сад
Дом Ново Насеље, Улица Бате Бркића број 17, Нови Сад
Дом Футог, Железничка улица број 46, Футог
Укупан смештајни капацитет 868 места.
Апартмани/гарсоњере, собе и стационари.
Укључује: исхрану, здравствену заштиту, негу и хигијену, социјални рад,  психолошка помоћ, радно окупациона активност, културне активности.

Примедбе, предлози и сугестије

Уколико желите да укажете на угрожено и отежано остваривање основних права из области социјалне заштите овде можете оставити своје примедбе, предлоге и сугестије.

Исте можете упутити и Отвореној канцеларији за жалбе грађана у Градској кући, електронским путем, путем Поште, путем Писарнице у Градској кући, лично и телефонским путем.

Syndicate content