Канцеларија за приступачност

Канцеларија за приступачност обавља послове који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Новог Сада.

Делокруг рада Канцеларије обухвата: реализацију усвојених циљева стратегије и акционог плана приступачности, правне послове у области приступачности, решавање по захтевима за коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, додатну социјалну подршку детету и ученику кроз сарадњу са Комисијом за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорна комисија).

Послови Канцеларије такође обухватају праћење конкурса и сарадњу са потенцијалним домаћим и страним донаторима ради обезбеђивања финансијских средстава за реализацију пројеката у области унапређења положаја особа са инвалидитетом и приступачности, израду анализа, извештаја и предлога у вези са праћењем и планирањем активности на реализацији усвојене стратегије и акционог плана приступачности, праћење и проучавање стања и потреба особа са инвалидитетом и предлагање мера из ове области у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Канцеларија се налази на првом спрату Пословног центра „Аполо“, Трг слободе број 3 у Новом Саду и ради сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Сви заинтересовани грађани могу доћи лично или контактирати Канцеларију позивањем броја 021/425-727 и путем електронске поште на адресу kancelarijaosi@novisad.rs.