Мере пронаталитетне популационе политике

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, Град Нови Сад у 2023. години је обезбeдио:   

  • Право на новчану помоћ за прво дете, коју остварује мајка за прворођено дете, у износу од 50.000,00 динара,
  • Право на новчану помоћ за тројке, коју остварује мајка која роди тројке, у износу од 200.000,00 динара,
  • Право на новогодишњу новчану помоћ, коју остварује мајка за дете рођено 1. јануара Нове године, у износу 200.000,00 динара,
  • Право на новогодишњи поклон, који остварује мајка за прво дете рођено у Новом Саду 1. јануара Нове године, у износу од 300.000,00 динара и
  • Право на новчани поклон поводом Дана Града, који остварује мајка за дете рођено 1. фебруара, у износу од 300.000,00 динара.

Уколико се у порођају роди двоје и више деце, горе наведена права, припадају за свако дете.

Средства за реализацију ове помоћи у 2023. години планирана су у укупном износу од 122.000.000,00 динара, а помоћ се исплаћује у истим износима као у 2022. години.

Поред наведеног, из буџета Града Новог Сада финансирају се и следећа права:

Право на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуту оплодњу

- обезбеђује се у износу до 320.000,00 дин. по корисници, женама до 42 године за један покушај, а женама од 42 до 45 година за два покушаја

– у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 10.510.000,00 динара

Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне предшколске установе: за 3.800 деце, у зависности од узраста детета и врсте боравка, у износу од 3.500,00 до 13.000,00 динара.

- у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 381.619.600,00 динара

Превоз ученика средњих школа у друге општине

- у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара (уз средства Покрајинске владе у износу од 2.085.256,00 динара) што укупно износи 11.085.256,00 динара

Бесплатна исхрана деце у основним школама за децу из породица са троје и више деце

- у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 129.450.000,00 динара

Новчана помоћ за сву децу основношколског узраста из породица са троје и више деце које примају дечији додатак, у износу од 8.000 динара по детету

- у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 16.000.000,00 динара.

Годишње аутобуске карте за децу до краја редовног школовања, а најдуже до 26 година живота из породица са троје и више деце

Умањење обавезе плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце, у износу од 30-50% у зависности од броја деце у породици

Бесплатне карте за Штранд за породице са троје и више деце