Kancelarija za starije osobe

Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2024. godinu, a u skladu sa potrebama, ukupan iznos sredstava na ime socijalne i dečije zaštite u odnosu na 2023. godinu je veći za 311.059.351,78 dinara.

U daljem tekstu se navode prioritetna prava i usluge u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, kao i sredstva obezbeđena za iste u 2024. godini:

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, Grad Novi Sad u 2023. godini obezbeđuje:

Kancelarija za pristupačnost obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada.

Radi dobijanja pravnog saveta možete se obratiti Birou za pružanje pravne pomoći Grada Novog Sada.

Adresa: Ulica Vojvođanskih brigada br. 17, I sprat, kancelarije 1-5.

Telefon (centrala): 021/ 524 – 221 i 524 – 651

v.d. direktor Gordana Moravski
v.d. zamenik direktora Čedomir Škorić
U Birou za pružanje pravne pomoći, kao posebnoj organizaciji, obavljaju se poslovi pružanje pravne pomoći građanima radi ostvarivanja njihovih prava i interesa putem:

Domski smeštaj:

U okviru domova za penzionere Gerontološkog centra „Novi Sad“, pružaju se sledeće usluge:

Primedbe, predlozi i sugestije

Ukoliko želite da ukažete na ugroženo i otežano ostvarivanje osnovnih prava iz oblasti socijalne zaštite ovde možete ostaviti svoje primedbe, predloge i sugestije.

Iste možete uputiti i Otvorenoj kancelariji za žalbe građana u Gradskoj kući, elektronskim putem, putem Pošte, putem Pisarnice u Gradskoj kući, lično i telefonskim putem.

Telefon info centra: 021 523 945

Syndicate content