Информација о средствима планираним Одлуком о буџету Града Новог Сада на име социјалне и дечије заштите

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину, а у складу са потребама, укупан износ средстава на име социјалне и дечије заштите у односу на 2023. годину је већи за 311.059.351,78 динара.

У даљем тексту се наводе приоритетна права и услуге у оквиру Градске управе за социјалну и дечију заштиту, као и средства обезбеђена за исте у 2024. години:

1. Накнада трошкова за услугу личног пратоца детета – обезбеђује се деци са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, од предшколског узраста до завршетка средње школе. Почев од 2022. године накнада трошкова за услугу личног пратиоца се обезбеђује за 500 деце, а у 2024. години је планирано 373.144.812,00 динара, односно 43.877.423,00 динара више у односу на 2023. годину.

2. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће – у радној 2023/2024. години обезбеђује се за највише 3.800 деце. На име финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу планирано је 643.188.000,00 динара, 261.568.400,00 динара више у односу на текућу годину, и то на име повећања износа финансијске подршке.

3. Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи – у 2024. години планирано је 306.832.000,00 динара, односно 87.300.000,00 динара више у односу на 2023. годину.

4. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције – у 2024. години планирано је 98.150.509,00 динара, односно 25.672.209,00 динара више у односу на 2023. годину.

5. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад" – услуга смештаја у прихватилиште обезбеђује се одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима. На име реализације услуге у 2024. години је планирано 56.355.000,00 динара, односно 12.767.000,00 динара више у односу на 2023. годину.    

II. Поред тога, Решењем о броју деце уписане у приватну предшколску установу која остварују финансијску подршку у радној 2023/2024. години и месечном износу финансијске подршке по детету према врсти боравка („Службени лист Града Новог Сада“, број 40/23) повећани су износи финансијске подршке у радној 2023/2024. години, за 3800 деце, на следећи начин:

    • са 10.000,00 динара на 13.000,00 динара за целодневни боравак узраста од шест месеци до три године, у трајању од 11 сати дневно,
    • са 8.000,00 динара на 10.000,00 динара за целодневни боравак узраста од три до седам година, у трајању од 11 сати дневно,
    • са 3.200,00 на 4.000,00 динара за полудневни боравак са ужином, у трајању од пет сати дневно, и
    • са 2.800,00 на 3.500,00 динара за полудневни боравак без ужине, у трајању од пет сати дневно.