City Administration

City Administration

Рођена 19. фебруара 1969.године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1993. године. Правосудни испит у Београду, положила 1996.године.

Приправнички стаж у трајању од две године, у периоду од 1994.- 1996. године, провела у Привредном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита 1996.године, засновала радни однос у Привредном суду  у Новом Саду, као стручни сарадник.

Правобранилаштво Града Новог Сада

Улица Војвођанских бригада бр.17

Телефон: 021/452-089; 021/452-160; 021-452-146

Лидија Јарамаз - Лисица,  градски правобранилац

Syndicate content