Планиране активности и обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У вези са ситуацијом узрокованом временским непогодама, обавештавамо грађане да ће Комунална полиција вршити појачану контролу и обиласке угрожених локација на целој територији Града Новог Сада и приградских насеља, те ће сходно природи утврђених проблема предузети мере, радње и активности у складу са овлашћењима.
Грађани који су угрожени новонасталом ситуацијом, могу се обратити сектору Комуналне полиције, која ће и по пријавама, у зависности од природе проблема поступити и обавестити надлежни орган, ради упућивања помоћи и санирања последица!