Пријављивање прекршаја из надлежности Комуналне милиције

Адреса: Улица Димитрија Туцовића бр. 3,Нови Сад
Дежурна служба Комуналне милиција од 00-24     -    021/4872- 544
E- пошта: komunalna.policija@inspekcija.novisad.rs