О почецима рада Комуналне полиције

Комунална полиција Града Новог Сада почела је са радом 08. новембра 2010. године. Првобитни састав су чинили Начелник комуналне полиције, Шеф одсека и 39 комуналних полицајаца. У периоду до септембра 2011. године Комунална полиција је попуњена до максималног, законом дозвољеног броја, од укупно 59 комуналних полицајаца, укључујући и Шефа одсека. На основу Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за инспекцијске послове, који је ступио на снагу дана 17. јануара 2012 године, тренутни састав Комуналне полиције чине Начелник и 53 комуналних полицајаца (укључујући и два шефа одсека) организованих у два одсека.