О почецима рада Комуналне полиције

Комунална полиција Града Новог Сада почела је са радом 08. новембра 2010. године. Првобитни састав су чинили Начелник комуналне полиције, Шеф одсека и 39 комуналних полицајаца. У периоду до септембра 2011. године Комунална полиција је попуњена до максималног, законом дозвољеног броја, од укупно 59 комуналних полицајаца, укључујући и Шефа одсека. На основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инспекцијске послове тренутни састав Комуналне милиције чине:86 комуналних милиционара и 6 шефова.