Градске Одлуке на основу којих поступа Комунална полиција

Комунална полиција Града Новог Сада спроводи своје активности на основу Закона о комуналној полицији и Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму и поступа по градским Одлукама које доноси Скупштина Града Новог Сада.

Одлуке по којима поступа Комунална полиција су следеће: