Arhiva

28.07.2016 - 12:55
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa generalnim direktorom RTV Vojvodina Miodragom Koprivicom, a tema...
28.07.2016 - 12:26
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u Gradskoj kući sa predstavnicima Ambasade Grčke. Delegaciju je...
25.07.2016 - 14:04
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa predsednikom Vlade Vojvodine Igorom Mirovićem obišao gradili...
23.07.2016 - 11:04
Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Tihomir Nikolić ispratio je 39 dece osnovnoš...
22.07.2016 - 08:16
Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović posetio je kamp „Mala srećna kolonija“  i tom prilikom...
22.07.2016 - 08:03
Nа оsnоvu člаnа 14. Оdlukе о rаdnоm vrеmеnu оbјеkаtа u kојimа sе оbаvlја ugоstitеlјskа dеlаtnоst nа tеritоriјi Grаdа Nоvоg Sаdа,...
21.07.2016 - 12:31
Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić zajedno je sa predstavnicima Gradske uprave za kulturu održao sastanak u Gradskoj...
21.07.2016 - 07:03
Ministarstvo privrede je u julu 2016. godine proglasilo projekat Grada Novog Sada „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog...
19.07.2016 - 16:30
Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović zajedno je sa šefom Kabineta gradonačelnika Novog Sada Stankom...
18.07.2016 - 13:19
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa članom Gradskog veća za sport i omladinu Ognjenom Cvjetićaninom...