Biografija

MILAN ĐURIĆ
Gradonačelnik Novog Sada
Adresa: Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Br. tel: + 381 21 522 451 i 522 377
Faks: + 381 21 525 931
e-mail: milan.djuric@novisad.rs

Rođen je 20. juna 1977. godine u Novom Sadu. Završio je Osnovnu školu „Jovan Popović“, a potom i Gimnaziju „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 2002. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik. Po završetku fakulteta, radio je kao advokatski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita postaje advokat i od 2005. godine samostalno obavlјa advokatsku delatnost.

Godine 2012. izabran je za člana Gradskog veća Grada Novog Sada za upravu i propise, i na toj funkciji ostaje dva mandata sve do 21. septembra 2020. godine, kada je izabran za zamenika Gradonačelnika Grada Novog Sada.

Obavlјao je i funkciju člana Gradske izborne komisije, člana Pokrajinske izborne komisije i člana Radnog tela Republičke izborne komisije.
Od 2012. godine bio je član Socijalno-ekonomskog saveta Novog Sada, kao predstavnik Grada Novog Sada.

Pored navedenog, bio je i član UO Fudbalskog kluba Vojvodina, član i potpredsednik Skupštine Fudbalskog kluba Vojvodina, član Skupštine društva DES Novi Sad, predsednik Skupštine i zastupnik gradskog kapitala Sajma ad, predsednik Radne grupe za uređenje Almaškog kraja.

Veliki je lјubitelј fudbala, prirode i aktivnog odmora. Slobodno vreme najčešće provodi u prirodi, u društvu porodice i prijatelјa.

Govori engleski jezik.

Oženjen je Mirjanom Đurić, pravnicom.