Važni telefoni

Železnička stanica Novi Sad tel: 021/ 443 200
Vatrogasna brigada Novi Sad 021/527-888
 

CENTRALA JGSP: 021/48-96-600

CENTRALA MAS: 021/444-856

Faks: 021/63-94-326

Informacije za gradski i prigradski prevoz: 021/527-399

Informacije za međumesni, međurepublički i međunarodni prevozi: 021/444-022

Policijska uprava Novi Sad
Papa Pavla 46,
telefon: 488 5000

Nova šalter sala MUP-a ,
Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode
(podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)
telefon: 488 53 98

Policijska ispostava Stari grad
Radnička 32
Telefoni 451 125, 488 5330, 488 5331

Policijska ispostava Detelinara
Rumenačka 159
Telefoni 512 226, 488 5328, 488 5348

Policijska ispostava Petrovaradin
Jože Vlahovića 2
Telefon 432 777

Policijska ispostava Klisa
Čenejska 52
Telefon 419 037

Policijska ispostava Liman
Miše Dimitrijevića 74
Telefon 466 722

Policijska ispostava Futog
Vuka Karadžića 2
Telefon 895 755

Policijska ispostava stalnog dežurstva i intervencija
Bulevar Kralja Petra I 11
Telefon 92

Policijska ispostava za obezbeđenje
Pavla Papa 46
Telefon 488 5115

Policijska ispostava za bezbednost na železnici
Bulevar Jaše Tomića 4
Telefon 425 009

Saobraćajna policijska ispostava „Istok“
Šajkaška 34
Telefon 489 1434

Saobraćajna policijska ispostava „Zapad“
Šajkaška 34
Telefon 489 1433

Saobraćajna policijska ispostava za put M-22
Šajkaška 34a
Telefon 489 1300

DEŽURNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

DOM ZDRAVLJA “NOVI SAD”
Služba opšte medicine i Služba za zdravstvenu zaštitu radnika – odeljenje “Jovan Jovanović Zmaj”, kontakt telefoni:  4879-586 ; 4879-594 - vikendom i državnim praznikom od 07.00- 20.00 časova
Prigradska naselja – Služba opšte medicine:
Odeljenje “Futog” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
Odeljenje “Kać” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
Odeljenje “Kisač” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
Odeljenje “Kovilj” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
Odeljenje “Petrovaradin” – vikendom i državnim praznikom od 07.00-10.00 časova
Dežurstvo Službe za zdravstenu zaštitu dece:
Objekat “Jovan Jovanović  Zmaj” (Zmaj Ognjena  Vuka 19), kontakt telefon:  66 24 668 - subotom, nedeljom i praznikom od 07.00 – 20.00 časova
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radi radnim danom od 07.00-20.00 časova, u svim objektima Doma zdravlja “Novi Sad”.

Ambulanta  “Jovan Jovanović Zmaj”, kontakt telefon: 4879-419, dežura svake subote od 07.00-20.00 časova
Objekti Bulevar, Petrovaradin, Kać, Rumenačka, Klisa, Liman, Bistrica, Futog i Jovan Jovanović Zmaj rade svake druge i treće subote u mesecu, od 07.00 -13.30 časova.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD
Bulevar patrijarha Pavla 26A,
381 21 21 00 745

-Urgentne lekarske ekipe Zavoda  dežuraju 24 sata dnevno, svakog dana u godini a broj telefona je 194

-Sanitetski transport rezerviše se telefonom na broj: 640 01 24

APOTEKA NOVI SAD
Dežurna apoteka (noćno, nedeljno i praznično dežurstvo):
Apoteka "Bulevar" - Bulevar Mihajla Pupina br.7

SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

DOM ZDRAVLjA "NOVI SAD"
Novi Sad, Bul. cara Lazara 75
Direktor: 466-298, 466-299
Faks: 466-297

APOTEKARSKA USTANOVA "NOVI SAD"
Novi Sad, Stevana Hladnog 1
Direktor: 401-989

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
Novi Sad, Futoška 121
Tel: 6624-150; 6613-996; 6614-277
Faks: 6624-128

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Novi Sad, Sime Milutinovića 6
Tel: 450-016; 454-888; 454-847

SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD
Novi Sad, Futoška 68
Centrala: 547-133
Direktor: 547-954
Faks: 547-954

DISPANZER ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU "SIGNAL"
Novi Sad, Trg carice Milice 10
Centrala: 422-699

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA
Novi Sad, Futoška 121
Centrala: 422-255; 4897-800
Direktor: 4897-886
Faks: 661-3989

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
Novi Sad, Hajduk Veljkova 9/a
Tel: 421-669; 424-779
Faks: 421-669

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
Tel: 611-003; 420-528

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE
Novi Sad, Hajduk Veljkova 10
Centrala: 4880-444
Direktor: 524-132, 452-487
Faks: 520-436

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU
Novi Sad, Hajduk Veljkova 12
Centrala: 6612-222
Faks: 526-120

KLINIČKI CENTAR BOJVODINE
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
Centrala: 484-3-484

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
Sremska Kamenica, Institutski put 4
Tel: 48-05-700
Faks: 66-22-881

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
Sremska Kamenica, Institutski put 4
Tel: 480-55-00
Faks: 6613-741

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI
Sremska Kamenica, Institutski put 4
Centrala: 480-51-00
Direktor: 480-51-01; 480-51-002
Faks: 527-960

MEDICINSKI FAKULTET
Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
Tel: 420-677, 420-678
Faks: 6624-153

VOJNO MEDICINSKI CENTAR NOVI SAD
Petrovaradin, Trg Vladike Nikolaja 5
Telefon: 431-059, 611-277

KLINIKE, BOLNICE, ZAVODI, INSTITUT

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD
Futoška 121
Novi Sad
Telefon: 021/6613-998, 6614-277
Faks: 021/624-128

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
Dr Sime Milutinovića 6
Novi Sad
Telefon: 021/450-016, 454-888, 454-847
Faks: 021/450-016

ZAVOD ZA REUMATIZAM - NOVI SAD
Futoška 68
21112 Novi Sad
Poštanski fah 37
Tel/faks: 021/547-133, 547-132, 547-131

ORGANIZACIONI DEO ZAVODA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU
Trg Carice Milice br. 10
Telefon: 422-699

Ambulanta "Ranžirna"
Kornelija Stankovića bb
Telefon: 422-699/193

Ambulanta "Heroj Pinki"
Beogradski kej br. 51
Telefon: 421-177

Ambulanta "PTT"
Narodnih heroja br. 2
Telefon: 420-665

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE
Novi Sad, Futoška br. 121
Centrala: 021/422-255
Direktor: 021/622-784
Faks: 021/613-989
http://www.izjzv.org.rs

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD
Hajduk Veljkova 9/a
Direktor: 611-024
Finansijska služba: 424-811
Služba propagande: 424-799
Poslovni sektor: 423-420
Faks: 421-669

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 1
Telefon: 021/611-003, 420-528

KLINIKA ZA DEČJE BOLESTI
Hajduk Veljkova br. 10
Novi Sad
Telefon: 425-200

KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
Hajduk Veljkova br. 10
Novi Sad
Telefon: 425-200

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD
Hajduk Veljkova 12
Telefon: 612-222, 526-120
Faks: 613-362

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE čine sledeće zdravstvene institucije:

Institut za hirurgiju

Odeljenje za urgentnu hirurgiju
Telefon: 612-022, lok. 3304

Institut za interne bolesti
Prijemna ambulanta
Telefon: 612-022, lok. 3406

Institut za neurologiju
Prijemna ambulanta
Telefon: 612-022, lok. 5681

Institut za psihijatriju
Prijemna ambulanta
Telefon: 612-022, lok. 3257

Institut za radiologiju
Telefon: 612-022, lok. 3132

Institut za laboratorijsku medicinu
Telefon: 612-022, lok. 3170

Institut za patologiju i histologiju
Telefon: 612-022, lok. 3313

Institut za sudsku medicinu
Telefon: 612-022, lok. 3356

Klinika za očne bolesti
Telefon: 612-022, lok. 3192

Klinika za bolesti uha, grla i nosa
Telefon: 612-022, lok. 3229, 3140

Klinika za kožno-venerične bolesti
Prijemna ambulanta
Telefon: 612-022, lok. 3291

Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Telefon: 420-811, lok. 138

Klinika za medicinsku rehabilitaciju
Telefon: 612-022

Klinika za infektivne bolesti
Prijemna ambulanta
Telefon: 612-022, lok. 3300

Poliklinika
Zakazivanje pregleda
Telefon: 612-022, lok. 5586
Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
Sektor za inžinjering i tehničko uslužne poslove
Sektor za opšte i pravne poslove
Adresa svih Instituta i Klinika je ista kao i za Klinički centar - Vojvodine, Hajduk Veljkova br. 1-9.

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA
Institutski put br. 4
21204 Sremska Kamenica
Direktor: 021/612-682
Faks: 021/622-059
Centrala: 021/615-711
Dežurna služba: 021/615-711, lok. 293

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA obavlja zdravstvenu delatnost u dva objekta koji se nalaze na adresi Sremska Kamenica, Institutski put 4 i to:
deo Glavnog objekta koji je zajednički za tri Instituta, telefon: 615-711
Objekat magnetne rezonance, telefon: 622-803
Prijemna internistička ambulanta radi pre podne, telefon: 615-711/412

Na Klinici za operativnu onkologiju Instituta prijeme obavlja dežurni lekar, telefon: 615-711/396

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA obavlja svoju delatnost na dve lokacije i to:
Objekt INSTITUTA koji je zajednički za tri Instituta u Sremskoj Kamenici, Institutski put br. 4, telefon: 021/615-711
Objekt DISPANZERA - Poliklinička služba u Novom Sadu, ul. Majevička br. 2a, telefon: 021/521-345

Dežurni telefon naše Ambulante - prijemne službe je 021/615-711, lok. 295.

SPISAK APOTEKA APOTEKARSKE USTANOVE

Noćno dežurstvo:

BULEVAR
Bulevar M. Pupina 7
Telefon: 420 - 374

DR JOVAN TUCAKOV
Bul. Slobodana Jovanovića 9,
Telefon: 400 - 969

DR MILOJE DANILOVIĆ
Narodnog fronta 72,
Telefon: 468 - 855

23. OKTOBAR
Bul. oslobođenja 21,
Telefon: 

ESKULAP
Trg mladenaca 7,
Telefon: 421 - 730

HIGIJA
Njegoševa 16,
Telefon: 420 - 470

KLISA
Sentandrejski put 100,
Telefon: 414 - 809

LIMAN
Narodnog fronta 10,
Telefon: 459 - 072

PRVI MAJ
Jevrejska 40,
Telefon: 421 - 473

SAJMIŠTE
Rumenačka 106,
Telefon: 443 - 385

SANITAS
Futoška 52,
Telefon: 423 - 418

ZDRAVLjE
Temerinska 2,
Telefon: 422 - 348