Važni telefoni

Gradske službe:

Gradska kuća (Služba izvršnih organa Grada Novog Sada)
Telefon: (021) 480-77-77

Otvorena kancelarija (za žalbe građana):
Lično: Novi Sad, Trg slobode 1
Radno vreme: od 07.30 do 15.30 časova
Telefoni: (021) 526-127, (021) 480-77-91, (021) 480-77-92
Imejl: gradonacelnikns@novisad.rs

Zaštitnik građana Grada Novog Sada http://zastitnikgradjana.novisad.rs/sr
Lično: Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17
Ponedelјak - petak od 9.00 do 14.00 časova
Telefon: (021) 420-211
Faks: (021)420-211
Poštom: Lokalni ombudsman Grada Novog Sada, 21101 Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17
imejl: lokalni.ombudsman@novisad.rs

Skupština Grada Novog Sada https://skupstina.novisad.rs/
Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2
Telefon: (021) 488 -27 – 00

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Grada Novog Sada:
Danilo Durutović
Imejl: danilo.durutovic@novisad.rs
Telefon: (021) 526 970

192 Policija hitni pozivi

Telefon Nacionalne dečije linije Srbije:116111

https://cuvamte.gov.rs/

Dečija linija je anoniman i poverlјiv servis čija je svrha telefonsko savetovanje, informisanje i edukacija. U slučaju potrebe za drugom vrstom komunikacije ili potrebe za nekom specifičnom informacijom možete nam i pisati putem kontakt forme na početnoj stranici ili na kontakt@cuvamte.gov.rs.

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu: 19833

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,prvi, i za sada jedini, institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju, pružajući mogućnost građanima da se besplatno obrate na broj telefona 19833 ili putem onlajn platforme Pametno i bezbedno: https://pametnoibezbedno.gov.rs/

SOS telefonska linija 0800-200-201 za psihosocijalnu podršku zaposlenima u prosveti, roditelјima i učenicima Ministarstva prosvete

No mobbing –SOS telefon protiv zlostavlјanja na poslu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 0800 – 300- 601

193 Vatrogasci hitni pozivi

194 Hitna pomoć

Klinički centar Vojvodine www.kcv.rs
Novi Sad, Hajduk Velјkova 1-9
Centrala:  48 434 84
Imejl: uprava@kcv.rs

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Dečja bolnica) https://www.izzzdiovns.rs/
Novi Sad, Hajduk Velјkova 10
Telefon: 48 804 44

Dom zdravlјa „Novi Sad“ https://dzns.rs/
Novi Sad, Bulevar cara Lazara 7
Telefon direktora: 4879-020, faks 466-297
Imejl: menadzment@dzns.rs
Objekti Doma zdravlјa: https://dzns.rs/objekti/
Kontakt centar: 4879-000

Savetnici za zaštitu prava pacijenata na teritoriji Grada Novog Sada:
Sandra Gavrić-Veber, Mihajlo Knezi i Marija Baškalo.
Novi Sad, Gradska kuća, Trg slobode broj 1
Telefon: 480-7777, lokal 130
Imejl: mihajlo.knezi@novisad.rs sandra.gavric@novisad.rs marija.baskalo@novisad.rs

Apotekarska ustanova „Novi Sad“ - Na osnovu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Grad Novi Sad i zdravstvena ustanova Apoteka „BENU“ Beograd 28. juna 2019. godine  potpisali su Ugovor o koncesiji za obavlјanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada, na period od 15 godina.

Dežurne apoteke na teritoriji Grada Novog Sada

Apoteka „Benu“
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 9
Telefon: 064/844-1806, (021) 6610-155
Imejl: nsbulevar409@benuapoteka.rs
Radno vreme: 00:00 - 24:00

Apoteka „Tilia“
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 3A
Telefon: (021) 443857
Radno vreme: 00:00 - 24:00

Ispostave MUP-a na teritoriji Grada – šalteri za građane

Nova šalter sala MUP-a
Novi Sad, Sremska 1
Zakazivanje termina za ličnu kartu, putnu ispravu (pasoš) ili zajedno za ličnu kartu i putnu ispravu putem portala Euprava: https://euprava.gov.rs/usluge/6667

Šalter sala MUP-a 
Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode
(podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)
telefon: (021) 488 53 98

Policijska ispostava, Šalter za građane
Bulevar Kralјa Petra I 11
(prijava, odjava, registracija vozila, registracije oružja, podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata itd)
Zakazivanje termina za ličnu kartu, putnu ispravu (pasoš) ili zajedno za ličnu kartu i putnu ispravu putem portala Euprava: https://euprava.gov.rs/usluge/6422?
kancelarija br. 12
Telefon: (021) 488 40 00

Radno vreme svih šalter sala u Novom Sadu, radnim danima, od 7 do 20 časova. Subotom su otvorene šalter sale na Bulevaru kralјa Petra Prvog 11 i na Bulevaru oslobođenja 143, u intervalu od 7.30 do 15.30 časova.

SAOBRAĆAJ (JGSP)

Red vožnje (gradski i prigradski) (021) 527-399 
Dispečer (021) 48-96-687

Međumesni i međunarodni saobraćaj

Red vožnje u međumesnom, međunarodnom prevozu i rezervacije karata u međumesnom saobraćaju (06:00-22:40) (021) 444-022
Rezervacije karata u međunarodnom saobraćaju (063) 538-193
Otpravnik - red vožnje u međumesnom, međunarodnom saobraćaju (22:40-06:00)
(021) 446-699

Železnička stanica Novi Sad – (021) 443-200, 443-199, 6338-741

Srbija voz - nacionalna kompanija za železnički prevoz putnika https://srbijavoz.rs/

Kontakt telefon: 011 360 28 99 ili  putem mejla  putnik.info@srbvoz.rs

Na sajtu https://www.polazak.rs/sr/ možete naći pouzdanu i kompletnu bazu redova vožnje.