Капитални пројекти

29.08.2023 - 11:15
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije aktivno nastavlja sa realizacijom infrastrukturnih projekata, a trenutno se...
IZGRADNjA BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD-RUMENKA-IRMOVO-KISAČ-ČENEJ - 1
29.08.2023 - 11:11
Dana 19.05.2023. godine, počeli su radovi na izgradnji prve deonice biciklističke staze Novi Sad – Rumenka – Irmovo...
IZGRADNjA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U BLOKU E I F JUGOVI
29.08.2023 - 11:07
Projekat od nacionalnog značaja, koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u Novom Sadu dobio je...
IZGRADNjA SA IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SPORTSKOG KOMPLEKSA U FUTOGU
29.08.2023 - 11:04
U okviru izgradnje sportskog kompleksa u Futogu, planirana je izgradnja objekta zatvorenog bazena u kojem će se nalaziti...
IZGRADNjA BICIKLISTIČKE STAZE NOVI SAD - BEGEČ OD ULICE SIME MATAVULjA U NOVOM S
29.08.2023 - 11:00
Biciklistička staza Novi Sad – Begeč pripada jednom od tri koridora koji prolaze kroz Srbiju, koridoru EuroVelo 6, od...
ЈАВНЕ ГАРАavЖЕ
29.08.2023 - 10:56
Grad Novi Sad (Koncedent) i „Javne garaže“ d.o.o. Novi Sad (Koncesionar), dana 04.09.2020. godine potpisali su ...
NOVI MOST PREKO DUNAVA U PRODUŽETKU BULEVARA EVROPA OBILAZNICA OKO NOVOG SADA
29.08.2023 - 10:46
Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 21.05.2020. godine, Projekat izgradnje mosta – obilaznice oko Novog Sada, sa...
RADNA ZONA SEVER 4
29.08.2023 - 10:41
Radna zona sever IV je površinski najveća industrijska zona u gradu. Nalazi se na severoistočnoj periferiji Novog Sada, u blizini...
29.08.2023 - 10:36
Grad Novi Sad je tokom 2021. godine izveo radove na realizaciji 1. faze uređenja dela gradskog jezgra Novog Sada, koji su...
NOVI PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNjEG
29.08.2023 - 10:31
U skladu sa Sporazumom o zajedničkom investiranju i realizaciji investicionih projekata i projekata tekućeg održavanja, koji je...