Čitaj mi

NAPREDUJU RADOVI NA GRADILIŠTU U RADNOJ ZONI „SEVER 4“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa predsednikom Vlade Vojvodine Igorom Mirovićem obišao gradilište u novosadskoj industrijskoj zoni „Sever 4“ gde se izvode radovi na infrastrukturnom opremanju te lokacije. Oni su tom prilikom postavili vremensku kapsulu u gradilište, u koju su ubacili poruke napisane tim povodom i zatim ubacili po jedan novčić. 

Taj celokupan projekat podrazumeva kompletno infrastrukturno opremanje preko 190 000 m² u radnoj zoni „Sever 4“, na potezu od zaleđa Rafinerije „Novi Sad“ do autoputa Beograd-Subotica. Na osnovu urbanističkog plana, izdvojene su dve parcele, od osam i od šest hektara, koje se prioritetno privode nameni, kao i površine namenjene pristupnim saobraćajnicama i pratećoj infrastrukturi. Na osnovu Odluke Skupštine Grada iz decembra 2015. godine, potpisan je Sporazum sa kompanijom Lir o uređenju parcele od osam hektara i izgradnji proizvodne hale.

- Svedoci smo da se projekat izgradnje nove fabrike u Novom Sadu realizuje veoma uspešno, a to pored izgradnje same hale, podrazumeva i komunalno opremanje ove industrijske zone uz auto-put. To je svakako jedna od najvećih i najkonkretnijih investicija u gradu koja budi optimizam, a uskoro ćemo ovde imati jednu velelepnu halu u koju će nekoliko hilјada lјudi svakodnevno dolaziti na posao. Pored izgradnje ove fabrike, koja već ima kao višegodišnjeg zakupca kompaniju Lir, mi ćemo automatski pored tih osam hektara opremiti i šest hektara susednih parcela koje ćemo odmah ponuditi narednim investitorima. Takođe, zajedno sa Republikom i Pokrajinom smo spremni da opremamo i preostalih 30 hektara slobodnog zemlјišta, odnosno da kompletiramo Radnu zonu „Sever 4“. Moja poruka, ispisana i na hartiji ubačenoj u tzv. vremensku kapsulu danas, jeste da je težnja da se fabrike u Novom Sadu otvaraju, a ne da se zatvaraju – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da su projekt-menadžeri kompanije Lir u tokom obilaska gradilišta izrazili zadovolјstvo, što se Grad pridržava rokova prema ugovorenim planovima.

Predsednik Vlade Vojvodine Igor Mirović izrazio je  zadovolјstvo, što je po prvi put na gradilištu tog velikog industrijskog kompleksa, koji ne predstavlјa samo halu koju će koristiti kompanija Lir, već će postati značajna industrijska zona u tom delu grada.

- Verujem da će se u sklopu naše nove politike okuplјanja oko projekata, odnosno zajedničkog rada Vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, nastaviti sa izgradnjom infrastrukture za dodatno opremanje 30 hektara industrijske zone koji predstavlјaju razvojnu šansu za Novi Sad. To je nešto na čemu ćemo raditi narednih godina, jer je jedan od prioriteta ekonomskog razvoja AP Vojvodine da se pre svega razvijaju radne, industrijske, agroindustrijske i poslovne zone i da kompanije poput Lira u što većem broju dolaze u sve opštine u Vojvodini – rekao je Igor Mirović i naglasio da je na svoju poruku, stavlјenu u vremensku kapsulu, zapisao da je izgradnja zone „Sever 4“ najbolјa slika ubrzanog ekonomskog razvoja grada.

JP „Zavod za izgradnju grada“ je ovlašćeno da u ime i za račun Grada bude investitor izgradnje hale koja je namenjena za proizvodnu delatnost, spratnosti je P i P+1, a ukupna površina iznosi 28 500 m².

Novi Sad, 25. jul 2016. godine