Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj osnovana je 27. decembra 2008. godine pri Službi izvršnih organa Grada Novog Sada uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici. Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u Novom Sadu i podstakne brži ekonomski razvoj Grada.

Ključni zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj:

  • Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou. 
     
  • Saradnja sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinacija njihovih aktivnosti i podsticanje privatno javnih partnerstava.
  • Identifikacija potreba i pomoći pri rešavanju problema lokalne poslovne zajednice radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede.
     
  • Stvaranje i održavanje baza podataka značajnih za poslovanje postojeće privrede i potencijalnih investitora.

Konkursi
Informišite se o
konkursima
 

Slobodne lokacije
Različitih namena, u vlasništvu grada,
spremne i programima za dodelu sredstava
i pomoći  za prodaju

Mapa GIS-a
Pogledajte elektronsku mapu
Novog Sada, Geografski
informacioni sistem
Nepokretnosti u privatnom vlasništvu
Oglasite slobodne lokacije ili objekte
proizvodne i poslovne namene na području
Grada Novog Sada, bez naknade

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Trg Slobode 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon / faks: +381 21 480 77 10,
imejl: kler@novisad.rs