Museums & Galleries

04.08.2011 - 08:21
Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je aktivna, otvorena, efikasna i visokostručna institucija koja se bavi...
02.06.2009 - 17:00
Najbogatiji umetnički muzej srpske umetnosti novijeg doba. Osnovana je 1847. godine. Kao samostalna ustanova Matice srpske...
02.06.2009 - 16:35
Muzej Vojvodine je ustanova kulture sa muzeološkom tradicijom dugom više od 175 godina, najkompleksniji je muzej u...
02.06.2009 - 16:26
Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata...