Канцеларија за старије особе

На иницијативу Градоначелника Града Новог Сада, Милоша Вучевића почетком марта 2014. године основана је и почела са радом Канцеларија за старије особе, са циљем да се брига о суграђанима који су старији од 65 година унапреди и прилагоди њиховим потребама. Тиме је Град Нови Сад постао прва локална самоуправа која поседује такву канцеларију у Србији, а чији је циљ окупљање и сарадња свих удружења и организација на нивоу града које пружају помоћ особама старије животне доби.

Њен рад је усмерен, пре свега, на интеграцију информација о постојећим услугама из области социјалне и здравствене заштите, те унапређењу сарадње чинилаца који на нивоу Града пружају услуге, односно помоћ особама наведене популације, те једном отворенијем, бржем и ефикаснијем начину комуникације градске администрације са Новосађанима.

Нови Сад је град једнаких могућности и циљ је да у будућности постане апсолутни лидер у региону по иновативном планирању живота особа старије животне доби, а управо је ова Канцеларија својеврсна кровна организација која планира и спроводи политику живљења особа треће животне доби којих у нашем граду има око 70 хиљада.