Kancelarija za starije osobe

Na inicijativu Gradonačelnika Grada Novog Sada, Miloša Vučevića početkom marta 2014. godine osnovana je i počela sa radom Kancelarija za starije osobe, sa ciljem da se briga o sugrađanima koji su stariji od 65 godina unapredi i prilagodi njihovim potrebama. Time je Grad Novi Sad postao prva lokalna samouprava koja poseduje takvu kancelariju u Srbiji, a čiji je cilj okupljanje i saradnja svih udruženja i organizacija na nivou grada koje pružaju pomoć osobama starije životne dobi.

Njen rad je usmeren, pre svega, na integraciju informacija o postojećim uslugama iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, te unapređenju saradnje činilaca koji na nivou Grada pružaju usluge, odnosno pomoć osobama navedene populacije, te jednom otvorenijem, bržem i efikasnijem načinu komunikacije gradske administracije sa Novosađanima.

Novi Sad je grad jednakih mogućnosti i cilj je da u budućnosti postane apsolutni lider u regionu po inovativnom planiranju života osoba starije životne dobi, a upravo je ova Kancelarija svojevrsna krovna organizacija koja planira i sprovodi politiku življenja osoba treće životne dobi kojih u našem gradu ima oko 70 hiljada.