Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve

prof. dr ALEKSANDAR BULAJIĆ
Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve

Trg slobode 1, 21 000 Novi Sad, Srbija
Broj telefona : +381 21 480 78 35
e-mail: aleksandar.bulajic@novisad.rs

Rođen 13. avgusta 1980. godine u Osijeku, u Republici Hrvatskoj. Odrastao u selu Jagodnjak, opština Beli Manastir - Baranja, gde je završio osnovnu školu 1994. godine.

Školovao se u Vojnoj gimnaziji u Beogradu i na Vojnoj akademiji RV i PVO (radarska specijalnost - kontrola vazdušnog prostora, vazdušni saobraćaj) u Beogradu. Nakon završetka Vojne akademije, u oktobru 2002. godine, upisuje postdiplomske studije na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka, na Univerzitetu u Novom Sadu. U maju 2008. godine uspešno je okončao navedene studije i odbranio magistarski rad.

U periodu od 2011. do 2016. godine, radio je na izradi doktorske disertacije, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za saobraćaj. U novembru 2016. godine odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučno zvanje doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćajnog inženjerstva.

Kao oficir Vojske Srbije radio je, u periodu od 2002. do 2015. godine, i to: pet godina radnog iskustva na komandnim dužnostima i osam godina na poslovima logistike i održavanja.

Od 2015. godine, radi u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao rukovodilac studijskog programa drumski saobraćaj, prvo na radnom mestu predavača, a od 2017. godine dobija izbor u zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast saobraćajno inženjerstvo. Bio je mentor na preko 40 završnih, specijalističkih i master radova. Kao autor ili koautor objavio je i prezentovao preko 50 radova na stručnim i naučnim simpozijumima u zemlјi i inostranstvu, kao i u vodećim domaćim i časopisima sa SCI liste iz oblasti bezbednosti saobraćaja i prevencije saobraćajnih nezgoda. Učestvovao je u nekoliko studija i projekata od lokalnog i međunarodnog značaja u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Poslednjih nekoliko godina aktivno učestvuje kao organizator, član međunarodnog programskog odbora na međunarodnim simpozijumima i konferencijama: Prevencija saobraćajnih nezgoda, Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici i Bezbednost drumskog saobraćaja i transporta.

Otac dva sina.