Резултати рада Комуналне полиције

У прилогу се налазe детаљани извештаји о раду Комуналне полиције за дати период.