O počecima rada Komunalne policije

Komunalna policija Grada Novog Sada počela je sa radom 08. novembra 2010. godine. Prvobitni sastav su činili Načelnik komunalne policije, Šef odseka i 39 komunalnih policajaca. U periodu do septembra 2011. godine Komunalna policija je popunjena do maksimalnog, zakonom dozvoljenog broja, od ukupno 59 komunalnih policajaca, uključujući i Šefa odseka. Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove trenutni sastav Komunalne milicije čine:86 komunalnih milicionara i 6 šefova.