Mere pronatalitetne populacione politike

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, Grad Novi Sad u 2023. godini obezbeđuje:

  • Pravo na novčanu pomoć za prvo dete, koju ostvaruje majka za prvorođeno dete, u iznosu od 50.000,00 dinara,
  • Pravo na novčanu pomoć za trojke, koju ostvaruje majka koja rodi trojke, u iznosu od 200.000,00 dinara,
  • Pravo na novogodišnju novčanu pomoć, koju ostvaruje majka za dete rođeno 1. januara Nove godine, u iznosu 200.000,00 dinara,
  • Pravo na novogodišnji poklon, koji ostvaruje majka za prvo dete rođeno u Novom Sadu 1. januara Nove godine, u iznosu od 300.000,00 dinara i
  • Pravo na novčani poklon povodom Dana Grada, koji ostvaruje majka za dete rođeno 1. februara, u iznosu od 300.000,00 dinara.

Ukoliko se u porođaju rodi dvoje i više dece, gore navedena prava, pripadaju za svako dete.

Sredstva za realizaciju ove pomoći u 2023. godini planirana su u ukupnom iznosu od 122.000.000,00 dinara, a pomoć će se isplaćivati u istim iznosima kao u 2022. godini.

Pored navedenog, iz budžeta Grada Novog Sada finansiraju se i sledeća prava:

Pravo na naknadu troškova za biomedicinski potpomognutu oplodnju - obezbeđuje se u iznosu do 320.000,00 din. po korisnici, ženama do 42 godine za jedan pokušaj, a ženama od 42 do 45 godina za dva pokušaja

– za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.510.000,00 dinara

Finansijska podrška porodici sa decom upisanom u privatne predškolske ustanove, za 3.800 dece, u zavisnosti od uzrasta deteta i vrste boravka, u iznosu od 3.500,00 do 13.000,00 dinara.

- za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 381.619.600,00 dinara

Prevoz učenika srednjih škola u druge opštine

- za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara (uz sredstva Pokrajinske vlade u iznosu od 2.085.256,00 dinara) što ukupno iznosi 1.085.256,00 dinara

Besplatna ishrana dece u osnovnim školama za decu iz porodica sa troje i više dece

- za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 129.450.000,00 dinara

Novčana pomoć za svu decu osnovnoškolskog uzrasta iz porodica sa troje i više dece koje primaju dečiji dodatak, u iznosu od 8.000 dinara po detetu

– za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara.

Godišnje autobuske karte za decu do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života iz porodica sa troje i više dece

Umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece, u iznosu od 30-50% u zavisnosti od broja dece u porodici

Besplatne karte za Štrand za porodice sa troje i više dece