Informacija o sredstvima planiranim Odlukom o budžetu Grada Novog Sada na ime socijalne i dečije zaštite

Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2024. godinu, a u skladu sa potrebama, ukupan iznos sredstava na ime socijalne i dečije zaštite u odnosu na 2023. godinu je veći za 311.059.351,78 dinara.

U daljem tekstu se navode prioritetna prava i usluge u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, kao i sredstva obezbeđena za iste u 2024. godini:

1. Naknada troškova za uslugu ličnog pratoca deteta – obezbeđuje se deci sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, od predškolskog uzrasta do završetka srednje škole. Počev od 2022. godine naknada troškova za uslugu ličnog pratioca se obezbeđuje za 500 dece, a u 2024. godini je planirano 373.144.812,00 dinara, odnosno 43.877.423,00 dinara više u odnosu na 2023. godinu.
2. Finansijska podrška porodici sa decom upisanom u privatne vrtiće – u radnoj 2023/2024. godini obezbeđuje se za najviše 3.800 dece. Na ime finansijske podrške porodici sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu planirano je 643.188.000,00 dinara, 261.568.400,00 dinara više u odnosu na tekuću godinu, i to na ime povećanja iznosa finansijske podrške.
3. Jednokratne pomoći i druge vrste materijalne pomoći – u 2024. godini planirano je 306.832.000,00 dinara, odnosno 87.300.000,00 dinara više u odnosu na 2023. godinu.
4. Naknada troškova za uslugu personalne asistencije – u 2024. godini planirano je 98.150.509,00 dinara, odnosno 25.672.209,00 dinara više u odnosu na 2023. godinu.
5. Prihvatilište pri Gerontološkom centru "Novi Sad" – usluga smeštaja u prihvatilište obezbeđuje se odraslim i starim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima. Na ime realizacije usluge u 2024. godini je planirano 56.355.000,00 dinara, odnosno 12.767.000,00 dinara više u odnosu na 2023. godinu.