City Administration

City Administration

Rođena 19. februara 1969.godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Pravosudni ispit u Beogradu, položila 1996.godine.

Pripravnički staž u trajanju od dve godine, u periodu od 1994.- 1996. godine, provela u Privrednom sudu u Novom Sadu. Nakon položenog pravosudnog ispita 1996.godine, zasnovala radni odnos u Privrednom sudu  u Novom Sadu, kao stručni saradnik.

Preuzmite Statut Grada Novig Sada (application/pdf 326 KB)

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada

Ulica Vojvođanskih brigada br.17

Telefon: 021/452-089; 021/452-160; 021-452-146

Lidija Jaramaz - Lisica,  gradski pravobranilac

Syndicate content