Biro za pružanje pravne pomoći

Radi dobijanja pravnog saveta, na usluzi vam je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, kontakt telefon 524 221, zakazivanje telefonskim putem.