Kancelarija za pristupačnost

Kancelarija za pristupačnost obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Novog Sada.

Delokrug rada Kancelarije obuhvata: realizaciju usvojenih ciljeva strategije i akcionog plana pristupačnosti, pravne poslove u oblasti pristupačnosti, rešavanje po zahtevima za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom, dodatnu socijalnu podršku detetu i učeniku kroz saradnju sa Komisijom za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (Interresorna komisija).

Poslovi Kancelarije takođe obuhvataju praćenje konkursa i saradnju sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i pristupačnosti, izradu analiza, izveštaja i predloga u vezi sa praćenjem i planiranjem aktivnosti na realizaciji usvojene strategije i akcionog plana pristupačnosti, praćenje i proučavanje stanja i potreba osoba sa invaliditetom i predlaganje mera iz ove oblasti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kancelarija se nalazi na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo“, Trg slobode broj 3 u Novom Sadu i radi svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

Svi zainteresovani građani mogu doći lično ili kontaktirati Kancelariju pozivanjem broja 021/425-727 i putem elektronske pošte na adresu kancelarijaosi@novisad.rs.