ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У БЛОКУ Е И Ф ЈУГОВИЋЕВО У НОВОМ САДУ - 2. ФАЗА

Пројекат од националног значаја, који се односи на изградњу станова за припаднике снага безбедности, у Новом Саду добио је највеће размере. На локалитету Југовићево изведени су радови на изградњи 12 стамбених објеката за колективно становање, са укупно 1972 стамбене јединице (548 из IА фазе и 1.424 из IБ фазе), изградњу објеката финансирала је Република Србија, док је Град Нови Сад финансирао изградњу недостајуће инфраструктуре у функцији стамбеног комплекса, до границе стамбеног комплекса.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује другу фазу радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеном блоку Е и Ф у насељу Југовићево у Новом Саду.

Ова инвестиција обухвата изградњу коловоза, паркинга, пешачких површина и јавног осветљења, што ће допринети практичнијем и функционалнијем животу становника овог блока.
У претходној фази на овој локацији изграђена је канализациона и водоводна мрежа, јавно осветљење и саобраћајне површине, а завршетком радова на изградњи стамбених објеката створили су се услови за даље уређење јавних површина у предметном насељу.

Поред  приступне саобраћајнице и 484м  уређених пешачких стаза, од великог значаја јесте и изградња 71 паркинг места, а простор ће бити осветљен са 4 нова стуба јавне расвете.

За реализацију ове инвестиције издвојено је 52.443.495,72 динара (са ПДВ), а завршетак се очекује током октобра месеца текуће године.