IZGRADNjA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U BLOKU E I F JUGOVIĆEVO U NOVOM SADU - 2. FAZA

Projekat od nacionalnog značaja, koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u Novom Sadu dobio je najveće razmere. Na lokalitetu Jugovićevo izvedeni su radovi na izgradnji 12 stambenih objekata za kolektivno stanovanje, sa ukupno 1972 stambene jedinice (548 iz IA faze i 1.424 iz IB faze), izgradnju objekata finansirala je Republika Srbija, dok je Grad Novi Sad finansirao izgradnju nedostajuće infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa, do granice stambenog kompleksa.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije realizuje drugu fazu radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u stambenom bloku E i F u naselju Jugovićevo u Novom Sadu.

Ova investicija obuhvata izgradnju kolovoza, parkinga, pešačkih površina i javnog osvetljenja, što će doprineti praktičnijem i funkcionalnijem životu stanovnika ovog bloka.
U prethodnoj fazi na ovoj lokaciji izgrađena je kanalizaciona i vodovodna mreža, javno osvetljenje i saobraćajne površine, a završetkom radova na izgradnji stambenih objekata stvorili su se uslovi za dalje uređenje javnih površina u predmetnom naselju.

Pored  pristupne saobraćajnice i 484m  uređenih pešačkih staza, od velikog značaja jeste i izgradnja 71 parking mesta, a prostor će biti osvetljen sa 4 nova stuba javne rasvete.

Za realizaciju ove investicije izdvojeno je 52.443.495,72 dinara (sa PDV), a završetak se očekuje tokom oktobra meseca tekuće godine.