Gradske Odluke na osnovu kojih postupa Komunalna policija

Komunalna policija Grada Novog Sada sprovodi svoje aktivnosti na osnovu Zakona o komunalnoj policiji i Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu i postupa po gradskim Odlukama koje donosi Skupština Grada Novog Sada.

Odluke po kojima postupa Komunalna policija su sledeće: