ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

Војвођанска академија наука и уметности (ВАНУ) као регионална, са амбицијама да се оствари као средњоевропска, оријентише се према систему вредности простора и окружења у коме делује, са циљем очувања изворних вредности поднебља, народа и њихових култура и традиција онолико колико су сагласни са хуманизмом у смислу скептицизма у мишљењу, а толеранције у понашању. Војводина има специfiчности које траже да се научно опишу и објасне и уметнички изразе, али је она истовремено простор који кореспондира са другим хетерогеним европским и светским регијама, па резултати ВАНУ пружају мостове за повезивање Војводине и Србије са светом.

ВАНУ има 3 редовна, 14 дописних и једног почасног члана. Председништво чине академик Ендре Пап (председник), проф. др Бранимир Гудурић (генерални секретар) и чланови Председништва: академик Рудолф Кастори, академик Јулијан Тамаш и проф. др Милош Тешић. Секретар Одељења природних и техничких наука је дописни члан проф. др Милорад Милорадов, а секретар Одељења друштвених наука и уметности је дописни члан проф. др Јожеф Салма.

Контакт: стручна служба
тел/фаkc: 472 51 16
vanu@vanu.org.rs
www.vanu.org.rs