Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац

Рођена 19. фебруара 1969.године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1993. године. Правосудни испит у Београду, положила 1996.године.

Приправнички стаж у трајању од две године, у периоду од 1994.- 1996. године, провела у Привредном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита 1996.године, засновала радни однос у Привредном суду  у Новом Саду, као стручни сарадник.

Од маја 1997. године, запослена у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада, на радном месту извршиоца за управно правне - послове.

У јулу 2001. године, постављена за помоћника начелника Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.

У септембру 2006. године, постављена за заменика  начелника Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.

У децембру 2006. године, именована за Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада.

У децембру 2014.године, постављена за заменика Градског правобраниоца и истовремено за вршиоца функције Градског правобраниоца.

У јулу 2015.године, од стране Скупштине Града Новог Сада, постављена за Градског правобраниоца.

Удата, мајка двоје деце.