Vojvođanska akademija nauka i umetnosti

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (VANU) kao regionalna, sa ambicijama da se ostvari kao srednjoevropska, orijentiše se prema sistemu vrednosti prostora i okruženja u kome deluje, sa ciljem očuvanja izvornih vrednosti podneblja, naroda i njihovih kultura i tradicija onoliko koliko su saglasni sa humanizmom u smislu skepticizma u mišljenju, a tolerancije u ponašanju. Vojvodina ima specifičnosti koje traže da se naučno opišu i objasne i umetnički izraze, ali je ona istovremeno prostor koji korespondira sa drugim heterogenim evropskim i svetskim regijama, pa rezultati VANU pružaju mostove za povezivanje Vojvodine i Srbije sa svetom.

VANU ima 3 redovna, 14 dopisnih i jednog počasnog člana. Predsedništvo čine akademik Endre Pap (predsednik), prof. dr Branimir Gudurić (generalni sekretar) i članovi Predsedništva: akademik Rudolf Kastori, akademik Julijan Tamaš i prof. dr Miloš Tešić. Sekretar Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka je dopisni član prof. dr Milorad Miloradov, a sekretar Odeljenja društvenih nauka i umetnosti je dopisni član prof. dr Jožef Salma.

Kontakt: stručna služba
tel/fakc: 472 51 16
vanu@vanu.org.rs
www.vanu.org.rs