Становништво

Простор Новог Сада је кроз историју био привлачан за насељавање због свог географског положаја. Изражен је пораст становништва у целом послератном периоду, који је у појединим периодима био веома интезиван, при чему је на пораст становништва знатније утицао механички прилив него природни прираштај. Најинтезивнији демографски раст Нови Сад је остварио у периоду од 1961. до 1971. године када је остварен пораст становништва за око 33% , уколико се посматра Град Нови Сад, односно за око 40%  ако се посматра територија насељеног места Нови Сад.

Највећи део досељеног становништва Града потиче са подручја Војводине (56,2%), затим са подручја Босне и Херцеговине (15,3%) и уже Србије (11,7%).

Комплетни подаци о миграцијама из Пописа 2022. су доступни на сајту РЗС-а, на страници "Аутохтоно и досељено становништво":

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020701?languageCode=sr-Cyrl&dis...

Према попису становништва из 2022. године, у Граду Новом Саду живи 368.967 становника, а у насељеном месту Нови Сад живи 260.438 становника. 

Град Нови Сад – број становника 368.967, од тога је пунолетно 299.539, просечна старост становништва износи 40,8 година (мушкарци 39,2 године, жене 42,2 године). Број домаћинстава је 156.378, а просечно домаћинство има 2,34 члана.

Насељено место Нови Сад  - број становника 260.438, од тога је пунолетно 211.245, просечна старост становништва износи 40 година (мушкарци 38,2 године, жене 41,6 година). Број домаћинстава 117.637, а просечно домаћинство има 2,2 члана.

Национална структура – Попис 2022.

Град Нови Сад је углавном насељен Србима са 78,4%, затим Мађарима 2,65%, Словацима 1,48%, Хрватима 1,05%, Југословенима 0,94%, Ромима 0,90%, Русима 0,75% и осталима. Комплетна табела доступна је на сајту РЗС-а – Књига 1. ''Национална припадност'' https://popis2022.stat.gov.rs/.

Структура становништва по националној припадности у насељеном месту Нови Сад не разликује се значајно од структуре у Граду Новом Саду где су Срби већинско становништво са 77,3%,  затим Мађари са 2,64%, Југословени 1,07%, Роми 0,99%, Руси 0,97%, Хрвати 0,91%, Црногорци 0,73% и остали. У већини места Срби су већина, једино су у насељеном месту Кисач Словаци већинско становништво – удео Словака у укупном броју становника насељеног места је око 70%.