Грб и застава

Град има грб и заставу.

Грб Града представља штит барокне форме, у чијем се горњем плавом пољу налазе три округле куле сребрне-светлосиве боје, од којих сваку средином и од горе опасује надстрешница. Куле стоје одвојено, свака за себе, сазидане од неотесаног камена. Надстрешница горњег дела им је зупчаста, капије су им затворене, а прозори отворени. Средња кула је нешто виша и шира, а над њом бели голуб у лету са маслиновом гранчицом. У доњем зеленом пољу испод кула налази се таласаста сребрна трака.

Застава је светлоплаве боје, а у средини заставе налази се грб Града израђен у белој боји.

Изглед и употреба грба Града и заставе уређују се одлуком Скупштине.
Застава и грб Града могу се истицати уз државне симболе.

У службеним просторијама органа Града истичу се државни симболи, симболи Аутономне Покрајине Војводине, грб и застава Града, као и симболи националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији Града.