ПОЗОРИШНИ ТРГ

Град Нови Сад је током 2021. године извео радове на реализацији 1. фазе уређења дела градског језгра Новог Сада, који су обухватили Позоришни трг, Успенску улицу и део пролаза између Српског народног позоришта и ТЦ „Аполо“. Укупна вредност радова износи 396,5 милиона динара.

Реализовани су радови на партерном и хортикултурном уређењу, реконструкцију комплетних подземних инсталација, изградњу јавног и декоративног осветљења и постављању урбаног мобилијара.
Простор Позоришног трга, као партерна површина намењена првенствено пешацима, поплочана је гранитним плочама у три дискретно тониране нијансе. На простору према Успенској улици смештена је амбијентална целина са плитким воденим огледалом, фонтаном, простором за седење и  жардињерама са украсним жбуњем.
Посебан печат овом простору дала је и „Меморијална трака“ која  представља успомену на некадашњу малу Jеврејску улицу, која је овде постојала до 70-година прошлог века. Трака је израђена од кортен челика, ширине 40 цм и укупне дужине око 160м, која се ка Булевару Михајла Пупина уздиже у виду информативног стуба.

На простору између СНП и „Аполо“ центра, као централни елемент задржано је стабло платана око кога је реализовано ново партерно уређење и урбана опрема.

У духу 21. века по узору на велике Европске градове градско језгро је употпуњено постављањем телекомуникационе опреме, која се односи на видео надзор, озвучење и дигиталну сигнализацију. Дигитална сигнализација подразумева тотем са интеракативном мапом града, дигиталну таблу испед СНП-а за објављивање репертоара позоришта, уређај са LED екраном за приказ времена и датума на информативном стубу и два дисплеја у склопу БУС стајалишта.

У току је израда техничке документације за уређење преосталог дела градског језгра Новог Сада, уговорене вредности 22,4 милиона динара, Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину обезбеђена су средства за Уређење дела Градског језгра – 2.фаза у износу од 760,5 милиона динара.